21-09-06

Geschiedenis van de Groote Peel

De geschiedenis van de Groote Peel


Door: Tim Swaen

De Groote Peel is het grootste overgebleven stuk van een vroeger zeer groot hoogveengebied in de Peel. Andere overgebleven stukken zijn de Mariapeel en de Deurnese Peel.

Veen is ontstaan rond 10.000 v.Chr, na de laatste IJstijd. De temperatuur steeg, waardoor de ijskappen smolten. Hierdoor steeg ook het grondwater. Dit leidde tot de vorming van laagveen en later tot hoogveen. De oude meertjes liepen vol water en ook ontstonden op sommige plaatsen plassen. Daarin gingen planten groeien. Eerst riet en zeggesoorten en later ook moerasbos. De resten van planten die afstierven kwamen in het water terecht en vormden een steeds dikkere laag (laagveen), die uiteindelijk boven het water uitgroeide. 

Daarna ontstond het hoogveen.  
Reeds in de oude steentijd woonden er mensen in de Peel. Het veen had zich nog maar beperkt ontwikkeld. Aan de vondst van schrabbers, stekers, spitsen, voorwerpen van bot en hout valt af te leiden dat deze bewoners vooral leefden van de jacht en visserij. De bewoners konden zich handhaven tot in de jonge Steentijd. Op de duur ontwikkelden ze vormen van landbouw, veeteelt en pottenbakkerij. De doorzettende veengroei maakte het de mensen echter aldoor moeilijker, waardoor er steeds meer wegtrokken. Uit de oude bronstijd en de Steentijd zijn dan ook nauwelijks meer vondsten bekend.  

In 1960 heeft men in de peel zeer primitieve stenen gebruiksvoorwerpen gevonden. Deze voorwerpen zijn afkomstig van een zeer oud en primitief volk, naar schatting 10.000 v.Chr. waarschijnlijk zijn het oude rendierjagers geweest. Zij leefden ook van de visserij in de peel. Het museum van Venray bewaart een aantal stenen stekers, pijlspitsen en andere voorwerpen die toen gevonden zijn. Ook bewaart dit museum bijlen, die rond de peel gevonden zijn en waarvan de oudste van ongeveer 50.000 jaar v.Chr. is.   

In de steentijd (rond 5000 v.Chr) komen er nomaden. Ze beginnen te zaaien en gaan dieren houden. Zo ontstaan kleine nederzettingen van enkele tientallen mensen. Men gaat voedsel bewaren en men maakt aardewerk.

Vroeger was de peel deels een moerassig gebied, deels heidevelden. Hier en daar lagen er kleine dorpen en gehuchten. Deurne was één van die dorpen.  In 721 wordt al in oude geschriften over Deurne geschreven. De naam De Peel komen wij in de oude boeken pas tegen in het jaar 1100.De naam Peel komt uit het Latijn en komt van het woord palus.  

Voor onze jaartelling woonden er al mensen in onze regio.  Dat weten we doordat er in 1837 een Germaans urnenveld is gevonden. Dat urnenveld is van  500 voor Christus. En er is een  o.a. een Romeinse "vergulden" helm en uitrustingsstukken van een Germaanse soldaat. De gouden helm was op zich een hele belangrijke vondst die gevonden is door G. Smolenaars uit Meijel in 1910. Ook al was al het goud geen goud het was ook een stuk verguld zilver en een stuk zwaar beschadigde buitenbekleding van de helm. De helm was helemaal voorzien van wangplaten een neusbeschermer en een nekbeschermer. de ijzeren binnenkap bleek op enkele stukjes weggeroest. Dingen wat ze nog meer hebben gevonden zijn wat stukken schoeisel en een stuk leer en een bronzen  mantelspeld ook werden er nog 37 muntstukken die het mogelijk maakten te ontdekken wanneer hij leefde.

In 1845 praat de Tweede Kamer over de aanleg van de spoorlijn tussen Vlissingen en Venlo. Die spoorlijn zou dwars door de peel gaan lopen. De spoorlijn is een goed transportmiddel voor turf. En turf uit de Peel kan nu naar Europa vervoerd worden.

De Peel verdient veel geld aan het verkopen van turf. De gevolgen zijn (deels nog) duidelijk zichtbaar:

- Een tramverbinding met Limburg (1921-1931),

- Een groots gemeentehuis

- Een nieuw postkantoor

Rond de eeuwwisseling werden deze voorzieningen gebouwd

15:35 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  del.icio.us |  Facebook |

Commentaren

Goeie avond ! Ben zopas even op jouw blog geweest. Zeer interresant en vol afwisseling. Ik ben nog maar pas gestart sedert augustus...en ben nog enkele kinderziekten aan het overwinnen, hoewel mijn kindertijd toch al vele jaren achter mij ligt.
Ik kom nog terug op bezoek.

Groetjes.

Gepost door: Jeroen | 21-09-06

De commentaren zijn gesloten.