27-06-06

Brieven Van Gogh

Brieven Van Gogh duiken op

KEES KEIJER


AMSTERDAM - Het Van Gogh Museum heeft 55 brieven van Vincent van Gogh aan de Nederlandse kunstenaar Anthon van Rappard (1858-1892) gekocht. De brieven geven inzicht in hun intensieve contact in de jaren 1881 tot en met 1885.

De inhoud van de brieven is niet onbekend, want in de jaren dertig werden ze al gepubliceerd. Toch leidden ze een verborgen bestaan. Ruim zestig jaar wisten experts niet waar de originelen zich bevonden.

De gedachtewisseling met Van Rappard, voorzien van enkele briefschetsen, is volgens het museum van groot belang om Van Goghs artistieke ontwikkeling in zijn vroege jaren te volgen en te begrijpen. De brieven zijn gekocht van een particuliere verzamelaar, die anoniem wil blijven.

Van Gogh kwam in november 1880 via zijn broer Theo in contact met Van Rappard, die in Brussel lessen aan de kunstacademie volgde. Van Rappard nodigde hem uit op zijn atelier te tekenen. De schilders maakten lange wandelingen en discussieerden dan over literatuur en kunst. Enkele malen werkten ze samen, maar het contact verliep grotendeels per brief. Vier jaar hielden Van Gogh en Van Rappard elkaar op de hoogte van hun werk en wisselden ze schetsen, tekeningen en prenten uit. Ze deelden een voorkeur voor onderwerpen uit het leven van de lagere klasse en ze voelden zich met elkaar verbonden als schilders van het volk.

Van Rappard vertelde Van Gogh over perspectief en leende hem platen met anatomische afbeeldingen. Zijn adviezen hadden een belangrijke invloed op Van Gogh als beginnende kunstenaar.

Van Rappard kwam uit een aristocratische familie, genoot een academische opleiding en bewoog zich in kunstenaarskringen. De domineeszoon Van Gogh weigerde zich te conformeren aan de academische tradities, ontwikkelde zich tamelijk geïsoleerd tot kunstenaar. Hun verschillende inzichten leidden tot een breuk, toen Van Gogh in de lente van 1885 zijn Aardappeleters voltooide. Van Rappard reageerde uiterst kritisch op dit werk, waarna de vriendschap bekoelde.

Het museum noemt de aangekocht brieven 'een essentiële aanvulling' op de circa zevenhonderd brieven van Van Gogh die het al heeft. In totaal zijn 845 brieven van hem bewaard, waarvan de meeste gericht zijn aan zijn broer Theo.

Het museum sluit niet uit dat nieuw onderzoek naar de brieven tot nieuwe inzichten zal leiden. Het onderzoekt momenteel alle originele brieven van en aan Vincent van Gogh. Dit onderzoek zal uitmonden in een nieuwe uitgave van de correspondentie, die in 2008/2009 wordt verwacht.

Ter gelegenheid van de aankoop is tot en met 3 september 2006 de presentatie Amice Rappard. Brieven van Vincent van Gogh (1881-1885) ingericht, met brieven en werk van beide kunstenaars.

Het museum wil niet zeggen hoeveel geld met de aankoop gemoeid is. De brieven zijn verworven door de Vincent van Gogh Stichting, met financiële steun van de Mondriaan Stichting, het ministerie van OCW, het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


© Het Parool, 26-06-2006


09:47 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

19-06-06

Héél grappig!

 

Economische systemen
De verschillende economische systemen uitgelegd aan de hand van 2 koeien.

Socialisme : Je hebt twee koeien en je geeft er één aan je buurman die geen koeien heeft.
Communisme: Je hebt twee koeien, de regering neemt ze allebei af en geeft je een beetje melk.
Fascisme: Je hebt twee koeien, de regering neemt ze allebei af en verkoopt je melk.
Nazisme: Je hebt twee koeien, de regering neemt ze allebei af en schiet je vervolgens neer.
Bureaucratie: Je hebt twee koeien, de regering neemt ze af, schiet er eentje dood, melkt de andere en giet de melk dan weg.
Traditioneel Kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je wisselt er een voor een stier, je kweekt een hele kudde koeien, verkoopt die en gaat leven van de rente.
Lernout & Hauspie-kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je verkoopt er drie aan een dochteronderneming in Korea en gebruikt daarvoor het krediet dat je via je schoonmoeder hebt aangevraagd bij een Brusselse bank, vervolgens voer je een ruil door met een Amerikaans bedrijf om je 4 koeien op te kopen en aan je terug te schenken zodat je de belastingen op de 5 koeien kan terugtrekken. De subsidies die Europa je uitbetaald voor de melk van je 6 koeien investeer je via een stroman in je Koreaanse dochteronderneming je jaarrapport geef je 8 koeien aan met een optie op een negende. Je koopt 3 koeien om een Amerikaanse kwekerij te kopen en wordt vervolgens op de Amerikaanse veemarkt ontmaskerd omdat je eigenlijk niets van koeien weet. Je stallen staan leeg ...
Amerikaans kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je verkoopt er één en dwingt de andere om melk voor vier te geven. Vervolgens ben je verbaasd als het beest doodvalt.
Waals kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je gaat in staking omdat je er drie wil.
Japans kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je manipuleert hen genetisch zodat ze tien keer kleiner worden dan een normale koe en zodat ze twintig keer meer melk geven. Je maakt eigen koe-cartoons (Koekimons) en overspoelt er de hele wereld mee.
Duits kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je manipuleert ze genetisch zodat ze 100 worden, maar één keer per maand moeten eten en zichzelf melken.
Brits kapitalisme: Je hebt twee koeien. Ze zijn alle twee gek.
Italiaans kapitalisme: Je hebt twee koeien maar je weet niet juist waar ... en nu ga je spaghetti eten.
Russisch kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je telt ze en ontdekt dat je er 5 hebt. Je telt ze opnieuw en ontdekt dat je er 30 hebt. Je telt ze opnieuw en ontdekt dat het er 17 zijn. Je stopt met tellen en opent je vierde fles Wodka van deze ochtend.
Frans kapitalisme: Je hebt twee koeien en ze zijn de belangrijkste koeien ter wereld.
Zwitsers kapitalisme: Je hebt 500 koeien maar geen enkele is van jou. Je verdient geld door ze voor een "onbekende" buitenlander bij te houden.
Hindu kapitalisme:Je hebt twee koeien en je aanbidt ze en doet er verder niets mee.
Chinees kapitalisme: Je hebt twee koeien. Driehonderd mensen melken hen dagelijks. Je beweert volledige tewerkstelling te kennen, een hoge rundproductiviteit te kennen en laat de journalist executeren die de cijfers naar buiten bracht.
en tenslotte het Vlaams kapitalisme: Je hebt één koe en je trouwt er mee

23:41 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

CITATEN

 
CITATEN
 

In onze haast om op tijd een betere situatie te vinden, vertrappen we de bloem van het zijn die zich op elk moment aanbiedt.
Tony Parsons

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als je kwaliteiten hebt, durf je mensen de ruimte te geven.
Guus Hiddink~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Waar angst en verlangen elkaar raken, is er contact.
Riane Malfait ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ik heb gezien dat het leven temidden van vernietiging blijft bestaan en dat er dus een hogere wet moet zijn dan die van de vernietiging.
Mahatma Gandhi~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We kunnen het denken niet opsluiten in de hersenen. Het denken bevindt zich in elke cel van ons lichaam.
Deepak Chopra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.
Andreas Dill ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als alles alleen maar uit pieken zou bestaan, dan was het ook maar een rechte lijn.
Tialde Postma ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ik droomde van duizend nieuwe wegen... Ik ontwaakte en nam de oude weg.
Chinees Spreekwoord

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

21:53 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

14-06-06

Meeste vijftigplusser lang en gelukkig getrouwd

woensdag 14 juni 2006 10:39

Meeste vijftigplusser lang en gelukkig getrouwd

Eindelijk goed nieuws op het slagveld van de liefde: vrij veel mensen blijken een goed huwelijk te hebben.

Door José van der Sman

Dat valt althans op te maken uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan maandag de resultaten bekend werden gemaakt.

Driekwart vijftigplussers nog gehuwd met eerste partner
Driekwart vijftigplussers nog met eerste partner

Volgens dat onderzoek is driekwart van alle mensen die geboren zijn tussen 1940 en 1954, de vijftigplussers dus, nog steeds gehuwd met zijn of haar eerste partner. Ongeveer een vijfde van deze generatie is gescheiden, en vijf procent heeft de partners verloren. Zo’n zes van de tien gescheiden of verweduwde mannen zijn overigens weer opnieuw getrouwd, net als vier van de tien gescheiden of verweduwde vrouwen.

Gelukkig
Lang getrouwd zijn is niet hetzelfde als gelukkig getrouwd zijn, zo weten ze bij het CBS maar al te goed. Daarom is ook gekeken naar de kwaliteit van die langdurige relaties. Ook die blijkt mee te vallen. Maar liefst driekwart van de mannen die nog met hun eerste partner zijn gehuwd, toont zich zeer tevreden met die partner. Van de vrouwen zijn zes van de tien nog steeds zeer tevreden met hun eerste en enige partner.

Al met al genoeg reden om niet te wanhopen over de mogelijkheden om lang en gelukkig getrouwd te zijn. Huwelijk, zo bewijst dit onderzoek maar weer, rijmt lang niet altijd en vanzelfsprekend op gruwelijk.

 

Een tweede huwelijk is slecht voor de lijn

Mannen leven ongezonder na een scheiding en na het overlijden van hun partner drinken ze meer. Maar als mannen na een scheiding opnieuw trouwen worden ze dikker. Dat blijkt uit onderzoek van de Harvard School of Public Health.

Bijna veertigduizend Amerikaanse mannen tussen veertig en zeventig jaar deden mee aan het onderzoek. Ze vulden vragenlijsten in over hun gezondheid en eet- en drinkgewoontes en moesten om de vier jaar aangeven of ze getrouwd, gescheiden of weduwnaar waren.

Getrouwde mannen zijn gezonder dan ongehuwde mannen

Ongezonde vrijgezellen
De wetenschappers wilden uitzoeken of klopt wat iedereen al denkt: vrijgezelle mannen leven ongezonder dan getrouwde mannen. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat na een scheiding, of na het overlijden van een partner, de gezondheid van mannen verslechterd. Bovendien is bekend dat de sterftekans bij vrijgezellen hoger is dan bij getrouwde mannen.

De resultaten van dit nieuwe onderzoek ondersteunen die vooronderstellingen. Mannen zonder vrouw zorgen minder goed voor zichzelf. Als hun vrouw sterft gaan ze meer drinken en na een scheiding vallen ze af, omdat ze veel slechter eten dan tijdens hun huwelijk. Maar bij mannen die na een scheiding een nieuwe liefde vinden komen de pondjes er snel weer aan.

Weinig sport
Als mannen opnieuw trouwen eten ze gezonder en regelmatiger, drinken ze minder, maar sporten ze ook minder. Dat verklaart waarom ze aankomen. Volgens de onderzoekers hebben mannen door hun nieuwe huwelijk minder tijd om te gaan sporten en zorgt een actief sociaal leven ervoor dat ze meer eten.

Groente
Zoals iedereen eigenlijk al wist, ligt op het bord van een vrijgezelle man veel minder groente dan op dat van een getrouwde man. Jonge vrijgezelle mannen houden niet van groente, en vooral weduwnaars eten er weinig van. Na een scheiding roken mannen ook nog meer sigaretten.

De gewoontes van vrouwen werden in het onderzoek niet bekeken.

 

 

 

14:32 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

POOR BEAR video-filmpje

 

11:37 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

08-06-06

Liedje van Jo Lemaire

 
Dit is mijn bootje,
mijn eenzame reis.
Niets is mooier dan de stilte en de zee.
Met hem ga ik
naar 't einde van de wereld.
Mijn reisgezel,
mijn maatje voor altijd.
Aan de horizon
zullen we samen verdwijnen
bij het gloren van een nieuwe dag.

Ze zeggen dat het elders niet beter is dan hier.
en dat bovendien geen paradijs meer bestaat.
Dat het de moeite niet loont
om wat je lief is achter te laten.

Ze zeggen dat er elders niets meer te zien valt,
en dat het beter is alle hoop te laten varen.
En zich gewonnen te geven als de oceaan eenmaal ontketent.
Maar laat ons het sop kiezen.
De wind in het zeil,
op mijn gelaat.
Met niets te vergelijken.
Niets of niemand kan mij tegenhouden.
We zullen ver weg gaan.
Laar de tijd de tijd.
Van haven naar haven,
van aanlegplaats naar aanlegplaats.
We zullen avonturen beleven
die met geen woorden te beschrijven zijn.
Ze zeggen dat het elders niet beter is dan hier
en dat er bovendien geen paradijs meer bestaat.
Dat het de moeite niet loont om wat je lief is achter te laten.

Ze zeggen dat er elders niks meer te zien valt,
en dat het beter is alle hoop te laten varen.
En zich gewonnen te geven als de oceaan eenmaal
ontketent.
Dit is mijn bootje,
mijn eenzame reis.
Niets is mooier dan de stilte en de zee.
Met hem ga ik naar 't einde van de wereld.

17:21 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (1) |  del.icio.us |  Facebook |

Verliefde jongen

Verliefde jongen fietst 200 km in één nacht


BREMEN - Om zijn internetvriendin in Hamburg te ontmoeten, heeft een 16-jarige Duitse jongen in één nacht tweehonderd ...


FOTO ANP
... kilometer op de fiets afgelegd.

Doodmoe en verdwaald zocht hij zijn toevlucht tot een politiebureau in de Noord-Duitse stad Bremen om daar de weg naar Hamburg te vragen. Hij had geen landkaart, geld en eten bij zich.

Agenten waarschuwden de ouders, die hun zoon kwamen ophalen. Het meisje wist niets van de tour d’amour. De verliefde jongen had zijn chatvriendin willen verrassen.

14:11 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

04-06-06

HET WEER

Het actuele weer in 1 scherm

23:32 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

02-06-06

 

18:48 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

NIEUWS.nl

16:15 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

 Alle films van één dag op TV

 

12:51 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

01-06-06

Citaat van Friedrich Nietzsche

  Afbeelding met citaat!

 

22:21 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |