27-06-06

Brieven Van Gogh

Brieven Van Gogh duiken op

KEES KEIJER


AMSTERDAM - Het Van Gogh Museum heeft 55 brieven van Vincent van Gogh aan de Nederlandse kunstenaar Anthon van Rappard (1858-1892) gekocht. De brieven geven inzicht in hun intensieve contact in de jaren 1881 tot en met 1885.

De inhoud van de brieven is niet onbekend, want in de jaren dertig werden ze al gepubliceerd. Toch leidden ze een verborgen bestaan. Ruim zestig jaar wisten experts niet waar de originelen zich bevonden.

De gedachtewisseling met Van Rappard, voorzien van enkele briefschetsen, is volgens het museum van groot belang om Van Goghs artistieke ontwikkeling in zijn vroege jaren te volgen en te begrijpen. De brieven zijn gekocht van een particuliere verzamelaar, die anoniem wil blijven.

Van Gogh kwam in november 1880 via zijn broer Theo in contact met Van Rappard, die in Brussel lessen aan de kunstacademie volgde. Van Rappard nodigde hem uit op zijn atelier te tekenen. De schilders maakten lange wandelingen en discussieerden dan over literatuur en kunst. Enkele malen werkten ze samen, maar het contact verliep grotendeels per brief. Vier jaar hielden Van Gogh en Van Rappard elkaar op de hoogte van hun werk en wisselden ze schetsen, tekeningen en prenten uit. Ze deelden een voorkeur voor onderwerpen uit het leven van de lagere klasse en ze voelden zich met elkaar verbonden als schilders van het volk.

Van Rappard vertelde Van Gogh over perspectief en leende hem platen met anatomische afbeeldingen. Zijn adviezen hadden een belangrijke invloed op Van Gogh als beginnende kunstenaar.

Van Rappard kwam uit een aristocratische familie, genoot een academische opleiding en bewoog zich in kunstenaarskringen. De domineeszoon Van Gogh weigerde zich te conformeren aan de academische tradities, ontwikkelde zich tamelijk geïsoleerd tot kunstenaar. Hun verschillende inzichten leidden tot een breuk, toen Van Gogh in de lente van 1885 zijn Aardappeleters voltooide. Van Rappard reageerde uiterst kritisch op dit werk, waarna de vriendschap bekoelde.

Het museum noemt de aangekocht brieven 'een essentiële aanvulling' op de circa zevenhonderd brieven van Van Gogh die het al heeft. In totaal zijn 845 brieven van hem bewaard, waarvan de meeste gericht zijn aan zijn broer Theo.

Het museum sluit niet uit dat nieuw onderzoek naar de brieven tot nieuwe inzichten zal leiden. Het onderzoekt momenteel alle originele brieven van en aan Vincent van Gogh. Dit onderzoek zal uitmonden in een nieuwe uitgave van de correspondentie, die in 2008/2009 wordt verwacht.

Ter gelegenheid van de aankoop is tot en met 3 september 2006 de presentatie Amice Rappard. Brieven van Vincent van Gogh (1881-1885) ingericht, met brieven en werk van beide kunstenaars.

Het museum wil niet zeggen hoeveel geld met de aankoop gemoeid is. De brieven zijn verworven door de Vincent van Gogh Stichting, met financiële steun van de Mondriaan Stichting, het ministerie van OCW, het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.


© Het Parool, 26-06-2006


09:47 Gepost door MDP Naus | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.